smitte

Hodelus kan være bærere av bakterier for smittsomme sykdommer.

Kan man igjen kan stå ovenfor epidemi med fryktede sykdommer?

Tyfus, grøftefeber og svartedauen er blant de epidemiene vi kjenner til fra tidligere, der lus var en av de sikre smittekilder.

Det har lenge vært usikkert om hodelus kan være en vektor og dermed spre fryktede sykdommer, nå er det bevist at hodelus kan være bærer av smittsom sykdom.

I 2008 arrangerte Smitteverninstituttet i Sverige et nordisk seminar om hodelus den 17 november. Alle folkehelseinstitutt i de nordiske land ble frarådet om å kommentere eller gi informasjon i forbindelse om at hodelus ikke kunne overføre smittsomme sykdommer, da det på det tidspunktet ikke var nok grunnlag eller studier for å kunne fastslå dette.


De siste ti årene er det gjort flere studier som viser at hodelus kan bære bakterier fra smittsom sykdom, det er funnet fryktede bakterier i de fleste stammene blant hodelus.

Det er helt uforståelig at ikke FHI (Folkehelseinstituttet i Norge) fortsatt ikke har endret sin informasjon angående faren for smitte ved hodelus siden 2008. FHI hevder fortsatt at hodelus ikke kan overføre bakterier eller virus.


Folkehelseinstituttet er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon innen folkehelse i bred forstand og gir råd til myndigheter, helsetjeneste, politikere, media og publikum.

At smittevernleger og helsearbeidere forholder seg til utdatert eller mangelfull informasjon fra FHI kan i verste fall føre til at vi kan stå ovenfor en farlig epidemi, der lus kan være den største vektoren blant oss mennesker.


En anbefaling fra Lusfri Norge er at alle som jobber innenfor helsesektoren bør benytte hansker dersom de utfører lusesjekker.

Alle skoler og barnehager bør bli pålagt å delta i de nasjonale kampanjene mot hodelus i helgene uke 10 og 35.

Alle med påvist lus må behandles så snart som mulig, ikke utsette andre for videre smitte.


Kroppslus har alltid vært en kjent vektor for dødelige epidemier opp gjennom tidene, der de mest kjente sykdommen i Norge er flekktyfus(bakterien Borrelia recurrentis) og svartedauen(bakterien Yersinia pestis).

Det er nå rapportert fra studier om DNA funn i kroppslus og hodelus som stammer fra bakteriene Bartonella quintana, Borrelia recurrentis, Yersinia pestis og Coxiella burnetii.


DNA viser at stammene blant kroppslus og hodelus tilhører samme grupper, som er inndelt i Clade A, B, C, D og E. I flere av stammene det er funnet spor av farlige bakterier. Ut fra den nye teknologien, der gener og DNA blir analysert hos kroppslus og hodelus, kan det se ut til at hodelus er stamfaren til kroppslus.


Flere melder nå om at lus de har sett i håret er større enn normale hodelus(3mm), har kroppslus tilpasset seg et liv i hår i Norge?

Jeg har utført en studie på hodelus, som måtte tilpasse seg et liv lik en kroppslus utenfor hodebunnen. Denne lusa la de to første dagene kun sine egg på hår som vokste på huden, men senere valgte den også å legge egg i stofffilteret i begeret som avgrenset plassen den kunne bevege seg på(slik en kroppslus ville lagt sine egg).


Kan man stå ovenfor en eller flere epidemier med fryktede sykdommer, der både kroppslus og hodelus er smittespreder?


Ta gjerne kontakt, dersom du er usikker om du har funnet hodelus eller kroppslus.


Helt tilbake siden 1915 mener man hodelus var ansvarlig for tyfus

https://www.headlice.org/news/classics/vectors.htm


Human louse-transmitted infectious diseases - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X14614439


Detection of bacterial pathogens in clade E head lice collected from Niger’s refugees in Algeria 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6003154/