Kampanjer

Nasjonale kampanjer mot hodelus, uke 10 og 35.

I 2021 er det helgen fra fredag 12. mars til søndag 14. mars skal alle sjekkes for hodelus!

Finner man hodelus skal man forta behandling, før barn sendes tilbake til barnehage eller skole.

Lusekampanjer i fokus

Tidligere kampanjer, vi har ledet, har fått bred dekning på kommunesider, skolesider og i en rekke lokale og riksdekkende medier. Dette har sannsynligvis bidratt til økt deltagelse blant foreldre, og til at informasjon om kampanjen også nådde ut til foreldre med barn i barnehager og på skoler der det ikke var direkte aktiv deltakelse. Vi er derfor svært takknemlige for omtale.


Helse- og omsorgsdepartementet og Nasjonalt folkehelseinstitutt er positive til hodeluskampanjer og mener dette er et viktig tiltak for forebygging og bekjempelse av hodelus.


Holdninger til foreldre/foresatte som tror de lever i et ”beskyttet” miljø og dermed ikke trenger å sjekke barna for lus, fører ofte til at andre foreldre/foresatte føler seg maktesløse i kampen mot hodelus. Det er dessverre nok at ett barn er smittebærer uten å bli behandlet, for at smitten skal kunne spres i nærmiljøet. Det er derfor viktig at alle blir sjekket for hodelus!


Skriv for kampanjen uke 10 i 2021:


Vi har laget en PowerPoint-presentasjon om hodelus, som kan benyttes til undervisning. Klikk på link for å åpne presentasjonen.

Rutiner der man kun informerer klasser eller grupper det er påvist funn av hodelus er svært uheldige.

Personene som får denne informasjonen har ofte søsken, venner eller andre barn på fritidsaktiviteter de er i

kontatkt med, men som ikke blir informert.

Hodelus får da muligheter til å forflytte seg fra klasse til klasse og tilbake til den opprinnelige klassen.

  Hvordan kan foreldre delta?

 

  1. Les sidene våre under fakta og behandling.
  2. Fortell barnet/barna om hodelus. Hodelus er ikke farlig, men ubehagelig.
  3. Gre regelmessig gjennom hele håret.
  4. Følg spesielt de nasjonale avlusningskampanjene i uke 10 og uke 35.

Dersom barnet/barna står bøyd fremover over en vask eller et hvitt underlag mens du grer er det svært enkelt å oppdage om ”rusket” som detter ned beveger seg. Dersom det er dyr uten vinger er det mest sannsynlig hodelus. Håret bør være tørt når du gjennomgår denne sjekken.

Finner du ut at barnet/barna har hodelus må du sjekke alle familiemedlemmer, og si ifra til de dere/barna har mest kontakt med, skolen eller barnehagen.

Forslag til en rimelig, enkel og lite tidkrevende screening:

Uke 10 og 35 eller når skolen har behov. Elevene får beskjed om at hver enkelt tar med seg kam eller lusekam i løpet av uken. Første time på fredag bør lærere gi kort informasjon om hodelus(bruk gjerne vår PowerPoint-presentasjon). Alle elever får utdelt hver sin hvite serviett, en liten plastpose og tar frem kammene sine. Elevene kan skrive klasse(og eventuelt navn) på sin serviett, bretter den utover pulten, reiser seg og bøyer seg fremover over servietten mens man kjemmer igjennom hele håret(helt fra hodebunnen og ut av håret). Etter kjemmingen er gjennomført kan hver enkelt elev se etter om det er noe som beveger seg på hver sin serviett. Eleven folder hjørnene sammen og putter servietten i den lille plastposen. Skolen har nå en ypperlig anledning til å bli kvitt hodelus-epedemiene. Elever som eventuelt har sett noe som beveget seg på sin serviett vil sikkert ikke ha disse skadedyrene som sine personlige husdyr og ønsker å behandle seg mot hodelus. Man kan også samle inn posene etter kjemmingen slik at noen fra skolen kan gå gjennom dem for å kartlegge funnene og gi beskjed med hjem til de som er smittebærere.

Hvordan kan skole eller barnehage delta?

 

Dersom dere har hatt problemer med hodelus er det også fint om de som har omsorgen for barna på dagtid tar initiativ til å bekjempe hodelus.

Vi har den senere tid sett at mange opplever hodelus-epedemier på nært hold om høsten.

Det vi også vet er at mange barn sliter med hodelus gjennom hele året.

Det er flott om så mange som mulig deltar på de planlagte avlusningskampanjene i uke 10 og uke 35.

Det trenger ikke være så tidkrevende og kostnadene kan holdes svært lave.

  1. Dersom dere ønsker at foreldre skal være aktive i kampen mot hodelus, send med alle elever et skriv med hjem. Vi lager skriv som ligger som link her på vår nettside, for hver kampanje(se øverst på siden).
  2. Dersom dere som skole, kontaktlærer eller vanlig lærer føler dere vil ha kontroll på om eller hvor stort problemet med hodelus er ved skolen, er det enkle tiltak som kan gjennomføres. Med loven om vern mot smittsomme sykdommer(hodelus har fra WHO diagnose nr. 850) og med veileder IS-1154 (punkt 5.1.1) kan det foretas undersøkelser(screening) av alle elever.
PP.1
PP.7
PP.2
PP.3
PP.4
PP.5
PP.6
PP.9
PP.8