Behandling

Har du funnet levende lus eller nymfer?

Ikke fortvil, medikamenter fra apotek fungerer, ved riktig bruk!

Har man oppdaget lus må man foreta to behandlinger. En så snart det lar seg gjøre og en ny etter 8-10 dager

Bilde, med den gule kammen, viser en lus som kjemmes ut av håret.

Finner man levende lus eller nymfer må dette behandles, kjøp medikamenter fra apotek. Lus og nymfer er ikke resistente, men egg kan overleve den første behandlingen- derfor må man foreta ny behandling etter 8 dager og før det har gått 11 dager fra 1. behandling. Nymfer ligger beskyttet inne i egget og kan derfor overleve den første behandlingen. Egg vil kunne klekkes i løpet av uken etter 1. behandling og dersom man ikke foretar en behandling til vil disse da kunne bli kjønnsmodne og legge nye egg.

Ingen medikamenter fjerner luseegg. Luseegg kan sitte igjen i håret i mange måneder. NitFree er desidert den beste lusekammen for å få ut luseegg av håret. NitFree har laserfreste spor i hver kamtann, som gjør at den lettere skjærer ut luseegg.

Bilde av trips(innsekt), med små vinger, er kjemmet ut fra en mor som kom for lusesjekk.

Dette viser at man kan finne ting og dyr i håret som ikke er hodelus, dette var et innsekt som forvillet seg i håret da moren hadde luket hagen.

Det er mange som synes det er vanskelig å se forskjell på luseegg og eventuelt annet rusk i hår. Dersom det du finner sitter helt fast på hårstrådet kan det være luseegg. Kan det eventuelt flyttes på, uten bruk av spesialkam eller negler, er det ikke luseegg. 

Dersom man lusesjekker i tørt hår, over et hvitt underlag vil lus og nymfer bevege seg. Lusesjekker man i vått hår vil lus og nymfer være litt vanskeligere å gjenkjenne da de er i ro, legg eller tørk av på papir og studer funn. Husk at de fleste medikamenter skal påføres i tørt hår!

Valg av medikamenter

Det kan være forskjell fra hår til hår, samt alder på den som skal behandles.

Forhør deg på apotek, eller benytt denne linken fra; Linicin(Hvilken Linicin)

- jeg har kun gode resultater ved behandlinger der Linicin er benyttet.

Det er også flere produkter du kan bli anbefalt hos apotekene

FOREBYGGING

- Under lusepidemier vil det være en fordel og sette håret til barna med langt hår i hestehaler eller fletter. Vi vet at jenter fra 6-10 år topper statistikkene på antall smittede, sannsynligvis er det på grunn av at håret ofte er i nærkontakt med vennenes hår. Jenter er, og går oftere nærmere hverandre enn gutter.

Gutter blir selvfølgelig smittet de også, her er gameboy, nintendo og andre typer spill, der gutter (jenter) sitter helt inntil hverandre, for å se hos hverandre, den største smitterisikoen. Det kan være et meget godt forebyggende tiltak og la disse typer spill ligge igjen hjemme, og ikke brukes sammen med venner under en varslet lusepidemi.


- Det aller beste tiltaket er nøysom kjemming med lusekam.
Dersom man får gredd ut levende lus på et tidlig stadie, rekker de ikke å legge så mange egg.

Man kan velge om man vil gre i tørt eller vått hår. Det aller beste og sikreste er absolutt å lusesjekke i tørt hår.

Det er der lusekjemming, alene som behandlingsmetode det vil lønne seg med balsam i håret. Om man kjemmer som behandlingsmetode er det viktig at nymfer og lus ikke forflytter seg over i hår som er ferdig gredd, lus i vått hår beveger seg ikke. Om man derimot skal lusesjekke er det raskest og enklest i tørt hår.

Vi er de eneste i Norge som har utført tester der vi har kjemmet med levende lus i ekte hår. Vi har video-dokumentasjon på at lus ofte sitter igjen i håret dersom håret er fuktig.


Man anbefaler å  kjemme fra oppdagelsen av hodelus, etter behandlingen og i min. 3 uker fremover, da kan man også finne ut om man har blitt gjensmittet.

NitFree er aboslutt det beste hjelpemiddelet for fjerning av luseegg. Ingen midler kan fjerne luseegg, eggene kan sitte igjen i håret i flere måneder.

Man kan dra ut egg med neglene, klippe av hårstået med egg eller bruke NitFree. Fjerner man luseeggene, ved første behandling, slipper man å ha så mange små levende nymfer i håret mellom de to behandlingene.


Har man kontak hår mot hår, med noen som har lus, er dette smitteårsak nummer 1.

På bilde av lus i hår holder lusa seg godt ut til siden, på jakt etter nytt hår.

Tre sekunder er nok hårkontakt for at den kan forflytte seg til nytt bosted.

GRE I TØRT HÅR :

 

Når du sjekker i tørt hår, er det den beste måten for å se om det detter ut noen levende lus.  Personen du grer lener seg med hodet bøyd fremover, over en vask, badekar eller et annet hvitt underlag. Man vil da komme lettest til i partiene i håret der lusa trives best.
Lusene er små og vanskelig å få øye på, dersom du får dem ned på et hvitt underlag er det lettere å se om ”rusket”  som detter ut av håret beveger seg.

– Da er det nok lus.


Dersom barnet ikke kan stå bøyd fremover eller det er vanskelig å kjemme ut av hele hårets lengde, kan du gre i vått hår.

 

GRE  I  VÅTT  HÅR :

Dersom du må gre i vått hår(ved veldig langt hår eller krusete hår) kan du bruke rikelig mengde med balsam. Vann fører til at lusene og nymfene blir klistret fast til håret og det er svært vanskelig å gjenkjenne våte lus.

Lus vil ikke bevege seg i vått hår. Dersom du å grer i vått hår vil lusa kunne sitte fast i kammen, bruk derfor hvitt tørkepapir å tørke kammen på, for å se etter lusene .


Lag tydelig skill, gre små områder av gangen, fest ferdig gredd hår med spenner eller klyper, gre både ovenfra og nedenfra.

Pass på å gre helt fra hodebunnen og ut av håret. 
Det er spesielt i en T-sone fra nakken opp til issen og frem mot tinningen hodelusen trives best pga. varme og luft.

 

- Det som er viktigst når man velger våtkjemming er å tørke håret grundig før du starter behandling med liniment, Linicin, Paranix eller Hedrin. (Dersom du har funnet levende lus)

 

Kjemming med vanlige lusekammer fjerner ikke lusegg.

 


Du kan holde deg oppdatert, og sjekke hvor mye lus det finnes der du bor.

Ved røde markeringer anbefaler vi noen ekstra runder med lusekammen på hele familien.

Luseradar et et samarbeid mellom Linicin og Vitus apotek

Lusfri, klinikk for deg som ønsker ekstern hjelp!

Lusesjekk kr. 299,-

Behandling med medikament fra Linicin og utkjemming av luseegg med NitFree kr. 799,-

Mob.467 99 113

e-post; post@lusfrinorge.no

Enkle råd og tips om hodelusHva kan gjøres som forebyggende tiltak?

 • Delta i Nasjonale kampanjer mot hodelus i uke 10 og uke 35; oppmuntre alle i omgangskretsen din til å delta samtidig.

 • Ta deg tid å kjemme håret regelmessig med lusekam. Sjekk hele familien! Jo tidligere du oppdager problemene,
  desto raskere går det å bli kvitt det.

 • Vær nøye når du kjemmer. Lus og egg er små og vanskelige å se.
 • Sjekk barna før og etter overnattingsbesøk
 • Ikke bruk andres luer, kammer eller børster.
 • Ikke bruk kjemiske legemidler til forebygging.
 • Barn med langt hår kan sette opp håret med strikk eller fletter.

Hva gjør jeg om jeg blir smittet?

 • Kjem alle i familien nøye med lusekam for å se om flere er smittet.
 • Behandle alle i familien som er smittet, samtidig.
 • Følg alltid produktets bruksanvisning. Følg opp med behandling etter åtte dager.
 • Det er viktig å avbryte lusas livssyklus så tidlig som mulig. Velg derfor den behandlingsmetoden eller det produktet du mener passer best for dere - som gjør at dere blir kvitt hodelusa på en mest mulig effektiv måte.
 • Finner du mange tomme/klekte egg, har du hatt smitten lenge. Finner du derimot mest levende egg, er du nylig smittet.
 • Fortsett å kjemme med lusekam ti til fjorten dager etter du har blitt lusefri. Da kan du være sikker på om du har brukt en metode/behandling som virket, eller om du har blitt smittet på nytt.
 • Gre regelmessig som et forebyggende tiltak.
 • Steriliser kammer og børster ved koking eller en rask dukk i glovarmt vann for ikke å spre smitte til andre i familien.
 • Informer andre foreldre om at dere har vært smittet, slik at de kan undersøke sine familiemedlemmer - ellers er faren for gjensmitte stor. Hodelus er ikke noe å skamme seg over. Man blir ikke smittet på grunn av manglende hygiene; lus trives faktisk best i rent hår!
 • Vask sengetøyet (det holder med 60 grader C). Luer, kosedyr og sofaputer kan isoleres i 30 timer eller puttes i fryseren over natten (minst fire timer), gå i tørketrommelen på 60 grader C i minst fem minutter eller isoleres i 30 timer.
 • Det er ikke flaut å ha lus, men det er flaut å ikke gjøre noe med det.