Samarbeid kreves

     

Det nytter IKKE å kjempe kampen mot hodelus alene.

Vi må samarbeide for å få bukt med lusepidemiene som oppstår.

Ser vi på våre nære slektninger i dyreriket, ser vi at apene samarbeider i grupper med avlusninger.

Vi har bedre hjelpemidler, men likevel mye å lære av apene.

Mange mennesker bruker ”skylapper” og ser ikke problemet. Mange av oss ønsker heller ikke at andre rundt oss skal vite at vi har fått lus.

Vi må begynne å bruke våre beste hjelpemidler : språk og skrift.

Vi kan dra nytte av hverandres ideer og erfaringer, men tabuer hindrer oss i bekjempelsen av hodelus.

Mange synes det er ubehagelig og ekkelt å snakke om lus. Tro meg, det er mer ubehagelig for de som bærer lusene på hodet uten å finne hjelp.

 

Vi bør kunne hjelpe hverandre og samarbeide.

Vi må engasjere oss i kampen mot hodelusa.

Vi må bruke medier til å videreformidle gode råd mot hodelus.

Vi må snakke med hverandre på foreldremøter, der barnehager og skoler har tilrettelagt for oss foreldre

for å nå frem til hverandre som omsorgspersoner. Etter foreldremøter bør vi sette krav til avdelingsledere, baseledere og kontaktlærere. Det bør være deres plikt og ansvar at foreldre som ikke stiller opp på møter mottar viktig informasjon.

 

På en skole i Oslo, som har hatt store luseplager denne høsten, hadde FAU og helsesøster arrangert et ekstra møte for foreldrene på skolen. Temaet var hodelus, og Preben Ottesen(avdelingsdirektør, dr.philos) fra Nasjonalt folkehelseinstitutt stillte opp, kun 10 % av foreldrene stillte opp.

Ingen lusemidler er 100% effektive, og mange skylder på resistens. Det som imidlertid er hovedårsaken til lusepidemien, er at lusa sprer seg fra person til person før den oppdages og behanding skjer. Mens lusa bruker 9-12 dager på å bli kjønnsmoden, tar det oftest opptil en måned før barnet begynner å klø i hodebunn og lusa oppdages. I mellomtiden kan barnet ha smittet mange andre, både venner og familie.

Behandling av barna til ulike tidspunkter medfører at lusa stadig kan smitte og gjensmitte i miljøet.

 

Kun koordinerte kampanjer for deteksjon og behandling av hodelus vil ha en virkning på sikt.

Våre naboland Danmark og Sverige arrangerer nasjonale avlusningsdager, vi ønsker å få til egne nasjonale avlusningsdager her i Norge. Over tid håper vi på Nordiske avlusningsdager.

 

Vi kan vise omsorg for våre medmennesker .

Er det barn i vår omgangskrets, som ikke får den hjelpen de trenger, kan vi hjelpe dem med

luseproblemet eller ta en telefon til deres foresatte.

Vi, som organisasjon Lusfri Norge, ønsker et nært samarbeide med : foreldre, kommuner, forskere, leger og alle som jobber innen helse- og omsorgsarbeid.

Vi ønsker også et samarbeid med organisasjoner og firmaer, som jobber for å få bukt med hodelus på et internasjonalt plan.

Vi, som organisasjon, ønsker å hjelpe alle i landet vårt.

Vi er ikke eksperter, men medmennesker som bryr oss.

 

Sammen blir vi sterkere rustet mot skadedyrene hodelus.