Sammen kan man jobbe for et lusfritt Norge

Om organisasjonen

Vi ønsker alle barn i Norge

lusfrie miljøer. 

Vi ønsker å hjelpe samt forebygge spredningen av hodelus.

Vi har ledet de Nasjonale kampanjene mot hodelus!

Vi håper skoler og barnehager fortsetter med kampanjer i ukene 10 og 35!

Skriv, uten dato ligger nå som linker på siden Kampanjer.

Alternativ behandling

Kan brukes alene som behandling eller ved siden av medikamenter:

NitFree, metall-lusekam som effektivt også fjerner luseegg(kr.199,- + porto).

Bestilling kan gjøres på vår e-post adresse  post@lusfrinorge.no

 

Copyright ® 2006 Lusfri Norge